Bejelentés


Kerti sütők A kert dísze, a család öröme

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT


1. A házhoz szállítás a vásárló és az eladó közötti megállapodás alapján, az adott árut az elõrre megbeszélt napon és idõpontban kell létrehozni. A megegyezés módja személyesen, vagy ha erre nincs lehetõség akkor telefonon vagy E-mailen keresztül is történhet.


2. Az eladó felelõssége, hogy a termék a szállítás során ne sérüljön meg. Abban az esetben ha termék károsodott a szállítás folyamán, úgy azt az eladó köteles kicserélnie egy másik, de ugyan olyan hibátlan termékre, majd azt újból szállítania a vásárlónak, a már megbeszélt helyre. Ez esetben (hibás áru kicserélésénél) az eladó nem kérhet újbóli szállítási díjat a vásárlótól, hisz az áru károsodása nem a vevõ hibájából történt.


3. A vásárló amennyiben személyesen nem tekinti meg a terméket és mégis rendelést ad le az eladó felé szállítási megállapodással, tisztában kell lennie azzal, hogy a termék esetlegesen nem nyeri el a tetszését, mondván, hogy a termék nem olyan tetszetõs, mint a terméket reklámozó katalógusban. A vásárlónak ebben az esetben ugyan nem kötelessége átvennie az árut, ám a szállítási díjat -mint minden egyéb árusító boltban felmerülõ szállítási költséget- a vevõ nem kérheti vissza az eladótól, akár megvalósult a vásárlás akár nem. Ezért a vásárló figyelmesen, a termékleírás (termék mérete, súllya, külalakja stb.) elolvasása után és a termékrõl készült fényképek megtekintése után hozzon csak döntést hogy a vásárlást valóban meg szeretné-e valósítani!


4. A szállítási díjat még a vásárlás létrejötte elõtt kell az eladó részére átutalni a feltüntetett bankszámlaszámra* (lap alján található). A termék kifizetése közvetlenül a szállítás létrejötte után történik.


5. A vásárló amennyiben személyesen, a helyszínen történõ vásárlást követõen igényli a vásárolt termék házhoz szállítását, ebben az esetben a szállítást nem köteles a vásárló elõrre kifizetni, vagyis a szállítás vagy az elõrre megbeszélt idõpontban és a helyszínen kifizetett szállítási díj ellenében jön létre, vagy a szállított termék lerakodásánál.


6. Ha az eladó nem teljesíti a szállítást a megbeszélt idõre, mert a szállítás lebonyolítása természeti csapás miatt akadályba ütközik (például hótorlasz, természeti csapás, árvíz súlytotta övezet megközelíthetetlensége, katasztrófa, jégesõ okozta úttorlasz, stb...), úgy az eladó köteles az elõllegként átutalt összeget visszafizetni a vásárlónak, amennyiben a vásárló visszamondja a termék megrendelését mondván, hogy nem tud a termékre több idõt várni.


7. A vásárlónak joga van bármikor visszamondani a megrendelést, még akkor is, ha a szállítási díjat már átutalta az eladónak. Ekkor az eladó haladéktalanul köteles visszautalnia a szállítási díjat a bizonytalan vásárlónak. Az ezzel járó vissza utalásnál felmerülõ járulékos költséget az eladónak jogában áll levonni a vissza utalandó összegbõl, továbbá az eladó bánatpénzt is levonhat, mely maximum mindent egybevéve 500.-Ft -ot foglalhat magában, munkadíj járulék címen.


8. A termék teljes egészében való kifizetése a szállítás letrejöttének befejeztekor, a szállított termék átvételénél, annak közvetlen kirakodása után történik.


9. Mint minden árusító boltban, az eladó nem fogad el reklemációt a vásárlás után! Ezért az eladó vizsgálja át a terméket az átadás idõpontjában, nem hiányzik-e valamelyik darabja a terméknek, és biztosan a kívánt terméket kapta-e meg.


10. A szállításhoz megadott címet, nevet és telefonszámot az eladó a vásárló jóváhagyása nélkül nem adhatja tovább egyéb kívül álló reklám cégeknek!


11. A hibásan kitöltött számlaszám miatti sikertelen átutalás következtében létrejött kárért nem a címzett a felelõs. Ebbõl következtetve ha a vásárló téves bankszámlaszámra utalja át a házhozszállítás költségét, az adandó kár értéke nem az eladót terheli! Ezért a vásárló igen pontosan, körültekintõen írja be a bankszámla számokat az azoknak kijelölt rublikákba. Az vásárló az átutalásnál a számlára feltétlenül tüntesse fel : szállítási költség kifizetése. Illetve zárójelbe a vezeték és keresztnevét az azonosítás végett.


12. A szállítási díj sikeres átutalása után az eladónak azon nyomban kötelessége felvennie a kapcsolatot a vásárlóval a szállítás lebonyolítása végett.


Vásárlói tájékoztató


Ezen a honlapon regisztráció nélkül is böngészhet, azaz ismerkedhet termékeinkkel és árainkkal. A bal oldali menüpontok segítségével minden információt könnyedén és gyorsan elérhet. Ha vásárolni szeretne, nem szükséges regisztrálnia magát, csak a rendelési ûrlapban kell megadnia nevét, telefonszámát illetve szállítási adatait. Ez Önnek kényelmes, mert nem kell hosszadalmas regisztráción és visszaigazoláson átesnie, mire eljut a rendelésig. Az áru tulajdonságait, jellemzõit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelõlap kitöltésével és elküldésével illetve az eladó azon rendelés visszaigazolásával 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévõk közötti szerzõdés jön létre. A vevõnek jogában áll, a megrendelést követõen, de még a kiszállítás elõtt 24 órával a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevõnek fizetési kötelezettsége a termékre nézve nincs, és az eladó 30 napon belül köteles visszautalni a házhozszállatási díjat bankszámlaszámon keresztül, ám ilyenkor az eladó a visszautalanó fuvarköltségbõl bánatpénzt vonhat le, mely nem haladhatja meg az 500.-Ft ot. A lemondást telefonon (vagy személyesen), illetve E-mailben egyaránt szükséges bejelenteni adatnyilvántartás végett. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövõ szerzõdések nyelve magyar. Az ártáblázatban feltüntetett árak a termékek vételára. A termékek mellett szereplõ vételárak amennyiben megváltoznak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti idõszakban, Ön akkor is azt az árat fizeti, melyet megrendeléskor látott az oldalon az ár táblázatban! Lakosság számára korlátozott (maximum 4 darab garnitúra) mennyiségben állunk rendelkezésre, míg felvásárlóinknak, boltoknak korlátlan tételekben tudunk vásárlást biztosítani, akár hosszútávú szerzõdéskötéssel is. Azonban mind a lakosságnak, mind a felvásárló cégeknek tudniuk kell, hogy termékeink árusítására szóló szabályzatunk szerint, az áruk nem képzik az alku tárgyát, illetve nem számítunk be cseretermékeket sem.

A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történik:
Magyarország területén elõlleget nem kérünk, ám a szállítási díjat szíveskedjen elõrre átutalni bankszámlaszámunkra.* (Az átutalt összeg megérkezésérõl az Ön által rendeléskor megadott E-mail címére, vagy telefonszámára sms értesítést küldünk.) A szállítás díja megyénként és városonként változó. A szállítási idõ normális esetben (ha a szállítás nem ütközik akadályokba például természeti csapás, úttorlasz, hóakadály, baleset stb...) 2-30 munkanap a rendelés leadásától számítva.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhozszállítással igényelt termék megrendelésekre és vásárlásokra megadott adatokat (név, cím, E-mail cím, telefonszám, IP cím, rendelési megbízások) a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében 1 évig tároljuk., ám azt tovább semmiképp sem adjuk a vásárló bele egyezése nélkül. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelõen járunk el. A vevõ a termék átvételét követõ három munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. A vevõ viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség). A vevõ elállása esetén az eladó az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésõbb harminc napon belül visszatéríti.
FIGYELEM! Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan és használatlan termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!

Külföldi megrendelésre is nyújtunk lehetõséget, kérjük erre vonatkozó kérését a megrendelés során az "egyéb megjegyzéseim" mezõben és egy E-mailben külön is jelezze! E-mailes egyeztetés után, az ellenérték és a szállítási költség átutalásának beérkezése után a megrendelés kézbesítése ilyen esetekben 60 napot is igénybe vehet!

*Bankszámla számunk:


K&H 10402764 - 81485349 - 54521005


Kérjük, a számlaszámot pontosan, figyelmesen írják be a számla rublikáiba, hiszen elég egyetlen hibás szám ahhoz hogy az összeg téves helyre kerüljön! Ilyen esetekért felelõsséget nem tudunk vállalni. Megértésésüket köszönjük!
                                                                                                                               Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!